Drams Avoirdupois

Drams Avoirdupois
Simbol/singkatan: dr [avoirdupois]
Satuan dari: MASSA BERAT
Satuan dasar dari MASSA-BERAT adalah kilograms (SI Unit)
Dalam hubungannya dengan satuan dasar (kilograms), 1 Drams Avoirdupois = 0.0017718451953125 kilograms.

Tabel Konversi
1 Drams Avoirdupois (dr [avoirdupois]) ke semua satuan dari besaran massa-berat

1 dr [avoirdupois]= 1.0670293898212E+24 atomic mass unit (u)
1 dr [avoirdupois]= 1.7718451953125E+18 attograms (ag)
1 dr [avoirdupois]= 1.011754505506E-5 blobs (blob)
1 dr [avoirdupois]= 1.7718451953125E-6 british tonnes (t [British])
1 dr [avoirdupois]= 8.8592259765625 carats (ct)
1 dr [avoirdupois]= 8.634849414526 carats troy (ct [troy])
1 dr [avoirdupois]= 177.18451953125 centigrams (cg)
1 dr [avoirdupois]= 0.00055803571428571 cloves UK (clove)
1 dr [avoirdupois]= 1.0670359435316E+24 daltons (Da)
1 dr [avoirdupois]= 0.17718451953125 decagrams (da g)
1 dr [avoirdupois]= 17.718451953125 decigrams (dg)
1 dr [avoirdupois]= 0.17718451953125 dekagrams (dag)
1 dr [avoirdupois]= 5.2992361968331E+23 deuteron mass (D)
1 dr [avoirdupois]= 1 drams (dr)
1 dr [avoirdupois]= 0.45572916666667 drams apothecaries (dr [apothecaries])
1 dr [avoirdupois]= 1 drams avoirdupois (dr [avoirdupois])
1 dr [avoirdupois]= 0.45572916666667 drams troy (dr [troy])
1 dr [avoirdupois]= 2.964935065784E-28 earth mass (M∅)
1 dr [avoirdupois]= 1.9450756349868E+27 electron mass (me)
1 dr [avoirdupois]= 1.7718451953125E-18 exagrams (Eg)
1 dr [avoirdupois]= 1.7718451953125E+15 femtograms (fg)
1 dr [avoirdupois]= 1.7718451953125E-9 gigagrams (Gg)
1 dr [avoirdupois]= 27.343754219786 grains (gr)
1 dr [avoirdupois]= 1.7718451953125 grams (g)
1 dr [avoirdupois]= 0.017718451953125 hectograms (hg)
1 dr [avoirdupois]= 3.4877232142857E-5 hundredweight UK (cwt UK)
1 dr [avoirdupois]= 3.90625E-5 hundredweight US (cwt US)
1 dr [avoirdupois]= 0.00018067792725472 hyl (hyl)
1 dr [avoirdupois]= 1.7438563016707E-6 imperial tons (t [Imperial])
1 dr [avoirdupois]= 9.3255010279605E-31 jupiter mass (Jup)
1 dr [avoirdupois]= 0.0017718451953125 kilograms (kg)
1 dr [avoirdupois]= 3.90625E-6 kilopounds (kip)
1 dr [avoirdupois]= 1.7438563016707E-6 long tons UK (t [UK])
1 dr [avoirdupois]= 1.7718451953125E-6 megagrams (Mg)
1 dr [avoirdupois]= 1.7718451953125E-6 metric tons (t [Metric])
1 dr [avoirdupois]= 1771845.1953125 micrograms (μg)
1 dr [avoirdupois]= 1771.8451953125 milligrams (mg)
1 dr [avoirdupois]= 9.4070317723313E+24 muon mass (mu)
1 dr [avoirdupois]= 177184519.53125 nanograms (ng)
1 dr [avoirdupois]= 1.0578631204414E+24 neutron mass (n0)
1 dr [avoirdupois]= 0.017375865684611 newtons[Earth gravity] (N)
1 dr [avoirdupois]= 0.06250005098194 ounces (oz)
1 dr [avoirdupois]= 1.1393229459707 pennyweights (pwt)
1 dr [avoirdupois]= 1.7718451953125E-15 petagrams (Pg)
1 dr [avoirdupois]= 1771845195312.5 picograms (pg)
1 dr [avoirdupois]= 81400.149589357 planck mass (mp)
1 dr [avoirdupois]= 0.0039062531863712 pounds (lbs)
1 dr [avoirdupois]= 1.0593212519735E+24 proton mass (p+)
1 dr [avoirdupois]= 0.00013950892857143 quarters UK (1/4[UK])
1 dr [avoirdupois]= 0.00015625 quarters US (1/4[US])
1 dr [avoirdupois]= 1.7718451953125E-5 quintals (q)
1 dr [avoirdupois]= 1.0731456043956E-5 sacks (sack)
1 dr [avoirdupois]= 1.3671875 scruples (℈)
1 dr [avoirdupois]= 1.953125E-6 short tons US (t)
1 dr [avoirdupois]= 1.0117496800783E-5 slinches (sln)
1 dr [avoirdupois]= 0.0001214099616094 slugs (slug)
1 dr [avoirdupois]= 8.8592259809921E-34 solar mass (Mo)
1 dr [avoirdupois]= 0.0002790179968651 stones (st)
1 dr [avoirdupois]= 0.00027901785714286 stones UK (st [UK])
1 dr [avoirdupois]= 0.0003125 stones US (st [US])
1 dr [avoirdupois]= 8.8592259809921E-34 sun mass (M☉)
1 dr [avoirdupois]= 1.7718451953125E-12 teragrams (Tg)
1 dr [avoirdupois]= 0.00013950892857143 tods (tod)
1 dr [avoirdupois]= 1.7718451953125E-6 tonnes UK (t [tonnes-UK])
1 dr [avoirdupois]= 1.7438563016707E-6 tons IMPERIAL (t [IMPERIAL])
1 dr [avoirdupois]= 1.7438563016707E-6 tons LONG UK (t [LONG UK])
1 dr [avoirdupois]= 1.7718451953125E-6 tons METRIC (t [METRIC])
1 dr [avoirdupois]= 1.953125E-6 tons SHORT US (t [SHORT-US])
:)